Ortak kullanım alanlarımız

Etüt salonumuz, Spor salonumuz, Kantinimiz, Dinlenme alanımız…